Bednarki


taśma walcowana
na gorąco
grubość
[mm]
szerokość
[mm]
masa
kręgu
[kg]
średnica
zewn.
[mm]
średnica
wewn.
[mm]
z brzegami naturalnymi 2,0 - 8,0 200 - 550 600 - 4300 max. 1385 650 - 750
z brzegami obciętymi 2,0 - 6,0 60 - 540 300 - 4300 max. 1470 670 - 700

Uwagi:

taśma o grubości 2,0 mm produkowana jest do szerokości 400 mm,
taśma o grubości 2,5 mm produkowana jest do szerokości 450 mm,
taśma o grubości 2,7 mm produkowana jest do szerokości 500 mm,
taśma o grubości 3,0 mm i powyżej produkowana jest do szerokości max. 550 mm.
Wytrzymałość taśmy walcowanej na gorqco wynosi max. 620 MPa.

Normy i gatunki

norma
wymiarowa
norma
gatunkowa
gatunek
stali
BN-80/0642-21 PN-83/H-84017 10HA
PN-86/H-84018 18G2A
PN-93/H-84019 10;15; 35; 45; 50G; 55; 65
PN-89/H-84023/04 St1X;St2X
PN-88/H-84020 St0S; St3S; St3SX; St3W; St4S; St4SX
PN-89/H-84023/03 08J; 08JA; 05XA
PN-89/H-84023/05 06X; 6XA; 08X; 08XA; 12X
DIN1016 DIN 17100 USt37-2; RSt37-2; St37-2; St44-2;
St44-3; St50-2; St52-3; St33
DIN 1614
cz.1, cz.2
StW22; St22
EN 10025 S185; S235JR; S235JRG1;
S235JRG2; S235JO; S275JR;
S275JO; S355JR; E295; S355JO
ASTM-A568M ASTM-A568M 1008; 1009; 1010

Uwagi:
stal w gatunkach 35, 45, 55, 50G, 65 produkowana jest o grubości 2,5 - 8,0 mm i o szerokości 200-300 mm,
na żądanie zamawiającego producent (HTS S.A.) wydaje deklarację zgodności z wymaganiami normy na dostarczane wyroby.