Blachy ocynkowane ogniowo


grubość
[mm]
szerokość
[mm]
długość
[mm]
grubość
powłoki
cynkowej
[gZn/m²]
kategoria
tłoczności
[g/m²]
rodzaj
pow.
norma
przedm.
norma
wymiar.
gatunek
stali
0,40 - 0,49

0,50 - 2,50
700 - 1000

700 - 1250
1400 - 4500

1400 - 4500
200
lub
275
-
P
T
G
B
I
lub
II
PN-89/
H-92125
PN-89/
H-92125
DX52D+Z
DX51D+Z,
St01Z,
St02Z
0,70 - 0,79

0,80 - 1,40
700 - 1000

700 - 1100
965 - 3000

965 - 3000
200
lub
275
nie jest
wymagana
normą
A PN-EN
10143
DIN 59232
PN-EN
101142
DIN 171162

- wykonanie w innych niż podane w tabeli wymiarach, wymaga uzgodnienia przy składaniu zamówienia
- pokrycie cynkiem 275 g/m tylko dla blach o grubości do 1,25 mm
- masa paczki 2 - 5 t.
- masa kręgu do 7 t.
- kwiat - normalny
 
0,40 - 0,44
0,45 - 0,74
0,75 - 1,50
1,51 - 2,00
700 - 1000
700 - 1250
700 - 1500
700 - 1000
1000-4000

6000
100
-450
nie jest
wymagana
normą
A
lub
B
PN-EN 10142
PN-EN 10147
(PN-EN 326
PN-EN 327)
PN-EN
10143
DX51D
DX52D
DX53D
S280GD
S320GD

- masa paczki 2 - 5 t.
- masa kręgu do 15 t.
- kwiat - mały

zabezpieczenie powierzchni:
C - pasywowanie chemiczne
O - oliwienie
CO - pasywowanie i oliwienie
U - bez zabezpieczeń