Blachy zimnowalcowane


Warunki techniczne wykonania:

 • dla blach wykonywanych wg DIN i EN,
  • dla grubości 0,50 - 0,65 mm szerokość 700 - 1000 mm, długość 1200 - 2000 mm,
  • dla grubości 0,70 - 0,75 mm szerokość 700 - 1250 mm, długość 1200 - 3000 mm,
  • dla grubości 0,80 - 2,50 mm szerokość 700 - 1500 mm, długość 1200 - 4000 mm.
 • dla blach wykonywanych wg DIN i EN średnica wewnętrzna kręgu 610 mm,
 • tolerancje grubości, szerokości i długości zwykłe wg DIN 1541, EN 10131,
 • odchyłki od płaskości:
  • dla blach o grubości do 1,5 mm w „zwykłej” dokładności wykonania wg DIN 1541 lub „normalnej” wg EN 10131, wg PN-H-92201 1996 dopuszczalna odchyłka od płaskości,
  • zwykła,
  • dla blach o grubości 1,6 - 2,5 mm odchyłka od płaskości zwykła wg PN-H-92201 1996.
 • rodzaj powierzchni zgodnie z normami przedmiotowymi wg PN:
  • wg DIN 1623 część I i II rodzaj powierzchni 03,
  • wg DIN EN 10130 rodzaj powierzchni A.
 • wykończenie powierzchni wg DIN matowe Ra 0,6 - 1,9 microm,
 • zabezpieczenie powierzchni: oliwiona, lub bez oliwienia.
aasortyment
i przeznaczenie
zakres wymiarowy
grubość
[mm]
szerokość
[mm]
długość
arkuszy
[mm]
masa
paczki
[t]
masa
kręgów
[t]
blachy cienkie do tłoczenia 0,22 - 0,32
0,35
0,40 - 0,45
0,50
0,55 - 0,70
0,75 - 2,5
700 - 815
700 - 870
700 - 800
700 - 1000
700 - 1250
700 - 1500
440 - 2000
440 - 2000
440 - 2000
440 - 2000
440 - 4000
1400 - 4000
1,0 - 2,5
1,0 - 2,5
1,0 - 2,5
1,0 - 2,5
2,0 - 5,0
2,0 - 5,0
-
-
do 7
do 7
do 7
do 7
blachy ze stali
węglowej-konstrukcyjnej
wyższej jakości
0,50
0,55 - 0,70
0,75 - 2,5
700 - 1000
700 - 1250
700 - 1500
440 - 2000
440 - 4000
1400 - 4000
1,0 - 2,5
2,0 - 5,0
2,0 - 5,0
do 7
blachy stalowe
dla przemysłu
motoryzacyjnego
blachy stalowe
dla przemysłu
lotniczego
blachy ze stali
węglowej-konstrukcyjnej
zwykłej jakości
blachy ze stali
węglowej-konstrukcyjnej
zwykłej jakości
0,8 - 2,5 700 - 1500 1400 - 4000 2,0 - 5,0 do 7
wyroby płaskie walcowane
na zimno do obróbki plastycznej
na zimno z miękkich stali
blachy walcowane na zimno
blachy
o podwyższonej wytrzymałości
blachy stalowe
do przeróbki plastycznej
na zimno
blachy stalowe
cienkie konstrukcyjne
trudnordzewiejące
1,0 - 2,5 700 - 1500* 800 - 4000 2,5 - 5,0  
blachy stalowe
tłoczne przeznaczone
do emaliowania
0,4 - 2,0 700 - 1500* 800 - 4000 2,5 - 5,0 do 7

Gatunki stali:

asortyment
i przeznaczenie
kategorie
tłoczności
gatunki
stali
normy
przedmiotowe
normy wymiarowe
blachy cienkie
do tłoczenia
B, G,
T, P
08X, 8XA,
08Al, 10X, 08J
PN-81/H-92121 PN-H-92201:1996
blachy ze stali
węglowej-konstrukcyjnej
wyższej jakości
  08X, 10X,
08Al, 10Al
PN-81/H-92129 PN-H-92201:1996
blachy stalowe
dla przemysłu
motoryzacyjnego
SSB,
SB,
B, G
08J,
06JA
PN-87/H-92143 PN-87/H-92143
blachy stalowe
dla przemysłu
lotniczego
B, G, T 08X, 08J,
10X,
08Al, 10Al
PN-75/H-92134 PN-H-92201:1996
blachy ze stali
węglowej-konstrukcyjnej
zwykłej jakości
  St0,
St1X,
St1Al
PN-81/H-92131 PN-H-92201:1996
blachy ze stali
węglowej-konstrukcyjnej
zwykłej jakości
  St2Al, St3SAl St2SX, St3SX, St3S PN-81/H-92131 PN-H-92201:1996
wyroby płaskie walcowane
na zimnodo obróbki plastycznej
na zimno zmiękkich stali
  DC01, DC03, DC04, DC05, St12, RRSt13, St14 DIN EN 10130,
DIN 1623 cz. I
EN 10131
DIN 1541
blachy walcowane na zimno   USt37-2G
t44-3G
St44-3GK
DIN 1623 cz. II DIN 1541
TWT 43/92
blachy o podwyższonej wytrzymałości   08JNb,
08JNbA
TWT 30/92,
WT 47/93
PN-H-92201:1996
blachy stalowe
do przeróbki plastycznej
na zimno
B 10J ZN-88/0642-13
BN-82/0642-33
PN-H-92201:1996
blachy stalowe cienkie
konstrukcyjne trudnordzewiejące
  10HA,
10HAV,
12H1JA
PN-86/H-92149
TWT 41/92
PN-H-92201:1996
blachy stalowe tłoczne
przeznaczonedo emaliowania
BE,
GE,
TE
05XA BN-83/0642-44 PN-H-92201:1996