Pręty okrągłe gładkie


Warunki techniczne wykonania:

 • wg PN-87/H-93200/02 i DIN 1013 T.1
  • do wyrobu śrub i nakrętek na gorąco wg PN-87/H-93200/06
  • do wyrobu łańcuchów ogniwowych (górnicze i kotwiczne) wg PN-84/H-93027 i PN-92/H-93029
  • do zbrojenia betonu wg PN-82/H-93215
 • stan dostawy - dostawa w stanie surowym w długościach fabrykacyjnych 3 - 9 m lub wg zamówienia
 • pakowanie - w wiązkach do 4 Mg
 • prostość - odchyłka prętów prostowanych nie powinna przekraczać:
  • dla d ≤35 mm - 5 mm/m i 0,5% na całej długości
  • dla d >35 mm - 4 mm/m i 0,4% na całej długości
 • badania odbiorowe - wewnętrzne wg odpowiednich norm przedmiotowych lub zewnętrzne z udziałem inspektorów towarzystw: GL, LRS, PRS, DNV, BV, UDT.

Długość prętów:
fabrykacyjna, 6000 mm +100/-00mm, lub wg uzgodnienia z możliwością wykonania w dł. do 18 m.

Opakowanie:
pręty w długościach do 12 m pakowane są w wiązki o masie od 1,5 do 2,5 tony, pręty w długościach powyżej 12 m pakowane są w wiązki o masie od 4 do 5 ton.

Warunki:
wyroby po walcowaniu w stanie surowym.


Średnica d
(mm)
Dopuszczalna odchyłka
średnicy d (mm)

Masa 1 mb
(kg)
wg PN-87/H-93200/02 wg DIN 1013 T.1
zwykła podwyższona zwykła
14 +/- 0,4 +/- 0,3 +/- 0,4 1,21
15 1,39
16 +/- 0,5 +/- 0,4 +/- 0,5 1,58
18 2,00
19 2,23
20 2,47
21 2,72
22 2,98
23 3,26
24 3,55
25 3,85
26 +/- 0,6 +/- 0,5 +/- 0,6 4,17
27 4,49
28 4,83
29 5,19
30 5,55
31 5,92
32 6,31
33 6,71
35 7,55
36 +/- 0,8 +/- 0,6 +/- 0,8 7,99
37 8,44
38 8,90
39 9,38
40 9,87
42 10,9
43 11,4
45 12,5
48 14,2

Gatunki stali:

Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia

PN-H-84020:1988 St3S, St4S, St5, St6, MSt5
i inne umieszczone w normie

Stal konstrukcyjna węglowa

EN-10025:1993 S235JRG2, S235J2G3, S355JO, S355J2G3, S275JR

Stal do zbrojenia betonu

PN-H-84023-06:1989 StSX-b, St3S-b, St3SY-b

Stal do ulepszania cieplnego

PN-EN-10083-1
PN-EN-10083-2
C22E, C35E, C45E, C60E
C22, C35, C45, C60

Stal do ulepszania cieplnego

PN-EN-10083-1
PN-EN-10083-2
C22E, C35E, C45E, C60E, C22, C35, C45, C60

Stal do wyrobu górniczych łańcuchów ogniowych

PN-H-93028:1992 23GHNMA, 23G2NMHA

Stal na łańcuchy ogniowe

PN-H-84023-08:1989
DIN 17115
15GJ,18G2AA, 23GHNMA, 25GHNMA
23MnNiMoCr54, 27MnSi5

Stal stopowa konstrukcyjna, stal do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego

PN-H-84030-04:1989 30H, 40H, 30HMA, 40HM

Stal stopowa do ulepszania cieplnego

PN-EN 10083/04 28Mn6, 34Cr4, 37Cr4, 41Cr4, 25CrMo4, 42CrMo4, 51CrV4

Stal stopowa konstrukcyjna, stal do nawęglania

PN-H-84030-02:1989 16HG, 20HG, 20HNM, 22HNM

Stal do nawęglania

DIN 17210 C10, C15 - stal węglowa
17Cx3, 20Cr4, 16MnCr5, 20MnCr5, 20MoCr4 - stal stopowa

Stal do pracy w podwyższonych temperaturach

PN-H-84024:1975
PN-EN 10028-2
15HM
13CrMo4-55