Rury czarne i ocynkowane ze szwem


Warunki techniczne wykonania:

 • Szczegółowe wymiary rur odpowiadane normom krajowym i zagranicznym tabela
 • Wymiary rur posiadają odchyłki ujęte w normach technicznych.
 • Rury wykonuje się w długościach fabrykacyjnych i dokładnych
  Długości wynoszą dla:
  • ø 17,2 - 26,9 mm 6000 mm
  • ø 33,7 - 168,3 mm 6000 - 7000 mm
  • ø 88,9 - 168,3 mm 9000 - 12000 mm
  Długości dokładne - mieszczące się w w/w zakresie - należy uzgodnić przy zamówieniu
 • Rury o przekroju okrągłym poddaje się badaniu szczelności próbą wodną pod ciśnieniem 4,9 MPa (na żądanie - po uzgodnieniu - 8,1 MPa) lub metodą prądów wirowych.
 • Wymiary średnic i grubości ścianek rur o przekroju okrągłym tabela 2.
 • Rury mogą być dostarczane z końcami ukosowanymi - w zakresie średnic ≥ 1 /2" - lub prostymi.
 • Rury przewodowe o średnicach do 168,3 mm dostarcza się z wypływką wewnętrzną, o wysokości wynikającej z procesu wytwarzania Na życzenie zamawiającego dostarcza się rury z usuniętą wypływką wewnętrzną do 0,2 mm.
 • Na wszystkie rury o przekroju okrągłym HTS posiada certyfikat bezpieczeństwa - znak B.
 • Po uzgodnieniu mogą być wykonane wszystkie badania ujęte w normach technicznych Dodatkowe badania również należy uzgodnić przy zamówieniu.
  Odbiorca otrzymuje zaświadczenie jakości, potwierdzające zgodność wykonania z wymaganiami normy.

Atest wystawiany jest na żądanie zamawiającego.

rury stalowe
ze szwem
wzdłużnym
o przekroju okrągłym
średnica normy gatunki
stali
nominalna
[cal]
zewnętrzna
[mm]
przedmiotowa gatunkowa
rury stal. czarne ze szwem wzdłużnym, przewodowe i konstrukcyjne 3/8 - 6 17,2 - 168,3 PN-79/H-74244 PN-89/H-84023/07 12X*
ZN-96/0632-08 12Al*
PN-88/H-84020 St3S**
ZN-96/0632-07 St3SAl**
PN-88/H-84020 St4W***
ZN-96/0632-07 St4SAl***
PN-86/H-84018 18G2A****
Rury stal. ze szwem gwintowane 3/8 - 4 17,2 - 114,3 PN-H-74200 PN-89/H-84023/07 12X
ZN - 96/0632-08 12Al
DIN 2440 DIN 1615 St33
DIN 2441 EN 10025/94 St185
NF/A49-145   TS 34-1
ISO 65 ISO 65 TWO
BS 1387/85 BS 1387/85 Cmax - 0,200%
Mn max - 1,200%
Pmax - 0,045%
Smax - 0,045%
rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. bez wym. spec. 3/8 - 6 17,2 - 168,3 DIN 1615/2458 DIN 1615 St33
EN 10025/94 St185
rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. ze stali niestopowych spec. przezn. 3/8 - 6 17,2 - 168,3 DIN 1626 DIN 1615/2458 USt37.0
St37.0
St44.0
St52.0
rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym konstrukcyjne 3/8 - 6 17,2 - 168,3 BS 4848 cz.2 BS 4360/90 43C
43D
50C
50D
EN 10210-2 EN 10210-1 S235JRH
S275JOH
S275J2H
S355JOH
S355J2H
rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych
do budowy gazociągów
1 - 6 33,7 - 168,3 PN-H-74221 PN-H-74221 L240
rury stal. czarne i ocynkowane
ze szwem wzdłużnym na rusztowania
grubość ścianki 4 mm
1 1/2 48,3 BS 1139 BS 1139 Cmax - 0,20%
Si max-0,30%
Pmax - 0,060%
Smax - 0,060%
rury stalowe ze szwem wzdłużnym ocynk.
z końcami gwintowanymi lub gładkimi
(rodzaj powłoki OC1 i OC2)
1/2 - 4 21,3 - 114,3 PN-H-74200 PN-89/H-84023/07 12X
ZN-96/0632-08 12AI
DIN 2440/2444 DIN 1615 St33
DIN 2441/2444 EN 10025/94 St185
BS 1387/85 BS 1387/85 Cmax - 0,20%
Si max-0,30%
Pmax - 0,060%
Smax - 0,060%
rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym,
z kołnierzami oporowymi stałymi i luźnymi
  57 : 88,9
108 : 159
ZN-98/0648-20 PN-89/H-84023/07 12X
ZN-96/0632-08 12AI
PN-88/H-84020 St3S
ZN-96/0632-07 St3SAl
* - odmiana wytrzymałości G205. Badania B1 i B2
** - odmiana wytrzymałości G235. Badania B1 i B2
*** - odmiana wytrzymałości G295. Badania B1 i B2
**** - odmiana wytrzymałości G355. Badania B1 i B2
śred.
nominal.
DN
śred.
zewn.
DO
grubość ścianki [mm]
ISO 65 DIN 2440 DIN 2441 ASTM A-53 kl. A BS 1387 gładkie NF
A 49-145
PN-79/H-74244,
DIN 1626/2458,
DIN 1615/2458
cal mm 1 H S L1 S H - H S H S L 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6
3/8" 10 17,1 - - - - - 2,31 - - - - -                  
3/8" 10 17,2 2,9 2,3 - 2,35 2,9 - 2,9 2,3 2,9 2,3 2,0 x x x - - - - - -
1/2" 15 21,3 3,2 2,6 2,3 2,65 3,25 2,77 3,2 2,6 3,2 2,6 2,3 x x x x - - - - -
3/4" 20 26,7 - - - - - 2,87 - - - - - - - - - - - - - -
3/4" 20 26,9 3,2 2,6 2,3 2,65 3,25 - 3,2 2,6 3,2 2,6 2,3 x x x x - - - - -
  20
23
24
                  - -
-
-
-
-
-
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x        
1" 25 33,4 - - - - - 3,38 - - - - - - - - - - - - - -
1" 25 33,7 4,0 3,2 2,9 3,25 4,05 - 4,0 3,2 4,0 3,2 2,9 - x x x x x - - -
  30                   - - -   x x x x x      
1
1/4"
32 42,2 - - - - - 3,56 - - - - - - - - - - - - - -
1
1/4"
32 42,4 4,0 3,2 2,9 3,25 4,05 - 4,0 3,2 4,0 3,2 2,9 - x x x x x - - -
  38 44,5 - - - - - - - - - - - - - x x x x - - -
1
1/2"
40 48,3 - - - - - 3,68 - - - - - - - x x x x - - -
1
1/2"
40 48,3 4,0 3,2 2,9 3,25 4,05 - 4,0 3,2 4,0 3,2 2,9 - - x x x x - - -
  45
51
                  -
-
-
-
-
-
                 
2" 50 60,3 - - - - - 3,91 - - - - - - - - - - - - - -
2" 50 60,3 4,5 3,6 3,2 3,65 4,5 - 4,5 3,2 4,5 3,6 3,2 - - - x x x x x -
  63                   - - -       x x x x x  
2
1/2"
65             5,16     - - -                  
2
1/2"
70 76,1 4,5 3,6 3,2 3,65 4,5 - 4,5 3,6 4,5 3,6 3,2 - - - x x x x x -
3" 80 88,9 5,0 4,0 3,6 - - - 5,0 4,0 - - - - - - - x x x x x
3" 80 88,9       4,05 4,85 -     4,9 4,0 -                  
3
1/2"
90 101,9 - - - - 5,74 - - - - - - - - - - - - - - -
3
1/2"
90 101,6 - - - - - - - - 4,9 4,0 3,6 - - - - x x x x x
  100 108 - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x
4" 100 114,3 - - - -   - 6,02 5,4 - - - - -   - - x x x x
4"   114,6 4,5 4,0 4,5 4,5 5,4       5,4 4,5 -                  
  125 133,0 - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x
5" 130   - - - - - - 6,55 - - - - - - - - - - - - -
5" 130 139,7 5,4 5,0 - 4,85 5,4 - 5,4 5,0 5,4 4,5 - - - - - - x x x x
  150 159,0 - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x
6"           4,85 5,4       - - -                  
  150   5,4 5,0 - - - - 5,4 5,0       - - - - - - - - -
6" 160 168,3 - - - - - - 7,11 -       - - - - - - x x x

UWAGI:

 • H - rury ciężkie
  S - rury średnie
  L - rury lekkie
 • X - rury produkowane wg DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 i PN-79/H-74244
 • Rury gwintowane wykonuje się w zakresie średnic ujętych w PN-74/H-74200 gwintem, który odpowiada normom w tej tabeli (z wyjątkiem ASTM).