Walcówka gładka prostowana


Warunki techniczne wykonania

zakres wymiarowy walcówki ø 6, 8, 10 mm
parametry kręgów średnica zewnętrzna ok. 1200 mm
średnica wewnętrzna ok. 800 mm
wysokość 770 - 940 mm
(w zależności od wymiarów walcówki)
wymagania i badania: skład chemiczny i równoważnik węgla CE
granica plastyczności Re
wytrzymałość na rozciąganie Rm
wydłużenie względne A5
współczynnik użebrowania fR
masa 1 mb.
próba zginania z odginaniem
wymiary i tolerancje
wg norm:
PN-ISO-6935-2/Ak

przeznaczenie gatunek stali norma przedmiotowa uwagi
walcówka dla budownictwa RB500W PN-ISO-6935-2/Ak